ROBUR Türkiye,
bir ROBUR ÜYESİDİR

Üreticiden bağımsız rüzgar santralleri için teknik hizmet bağlamında uzun yıllardır tecrübe sahibi bağımsız bir ortak olan ROBUR TURKEY, günümüzde uzun vadeli bir büyüme seyrine sahip >30 ortak şirketten oluşan bir şirketler grubu olan ROBUR’un bir parçasıdır.

Bu grup, yaklaşık 3.000 meslektaşla birlikte 2022 satış yılı içerisinde 350 Mio. EUR tutarında ciro elde eder. Bu durum şirketi Almanya’nın en iyi 10 endüstriyel hizmet sağlayıcısından biri yapar.

Klasik endüstriyel hizmete ek olarak planlamadan uygulamaya, bakımdan “makine taşınması” gibi özel hizmetlere kadar akıllı Bilgi Teknolojisi (IT) çözümlerinin kullanımı giderek daha önemli hale gelmektedir.

ROBUR, gerekli uygulama bilgilerini ve çözümlerini kapsamlı bir uzmanlıkta bir araya getirir.”

Videoyu yükleyerek, YouTube`un gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Daha fazla bilgi edinin

Videoyu yükle

BİRLİKTE YAPTIKLARIMIZIN DEĞERLERİ VE ÖLÇÜTLERİ

ROBUR 4×4 değerler, iş ortaklığı beyannamesi, kılavuz ilkeler ve hizmet yönergeleriyle birlikte, ortak değer çerçevemizi şekillendirir ve birlikte yaptığımız her şey için ölçütleri tanımlar. Böylece ROBUR, grubun tüm şirketlerinde aynı şekilde bilinir ve tüm meslektaşlar tarafından aynı şekilde tecrübe edilir.

DEĞERLER

Girişimciler gibi çalışıyoruz

Grubun her bir üyesi ve çalışanı kararları ve eylemleriyle özel şirketin hedeflerine ulaşmasına, bir bütün olarak Grubun büyümesine, meslektaşlarımızın memnuniyetine ve güvenliğine ve en nihayetinde müşterilerimizin başarısına katkıda bulunur.

Birlikte ortak olarak çalışırız, merakımızı dinç tutar ve geleceği şekillendiririz.

Birlikte daha güçlü ve daha iyiyiz. Birbirimize saygı duyuyor, birbirimizi dinliyor ve her düzeyde meslektaşımızın görüşlerine ve deneyimlerine gereksinim ve saygı duyuyoruz. Daima yeni, yenilikçi ve verimli çözümler arıyoruz ve çalışanlarımızı düşünmeye ve yeni yönlere yönelmeye teşvik ediyoruz. Yalnızca müşterilerimiz tatmin olduğu sürece tatmin oluyoruz. Yeni fikir ve gelişme arayışında şirketin sınırları içerisinde kalmıyoruz. Tüm değer zincirinde iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle sıkı işbirliği, başarımız için mühimdir.

Kalite sunuyoruz

Biz uzmanız ve müşterilere eşit olarak tavsiyelerde bulunuyoruz. Tescilliyiz ve müşterilerimize uzun vadeli başarı sağlıyoruz.

İş güvenliği ve ilerleme fırsatları sunuyoruz.

Bizi başarılı kılan çalışanlarımızdır. Onlara mesleki gelişimlerini ilerletme, kendi girişimlerini talep ve teşvik etme özgürlüğü veriyoruz. Doğru araçlar ve sağlam iş organizasyonuyla, güvenli bir çalışma ortamı yaratıyor ve tüm çalışanlarımızın mesleki geleceğini güvence altına alıyoruz.

İş ortaklığı beyannamesi

ROBUR – birlikte başarıyla büyüyoruz!
Kişisel gelişim

Özel girişimcinin bağımsızlığı, performansı ve başarısı, grubumuzun temelidir. Girişimciler olarak, mevcut durumu sürekli inceliyor ve önceden hareket ederek şirketimiz, iş birimimiz ve bir bütün olarak Grup için yeni stratejiler geliştiriyoruz. Grubun ve iş birimimizin başarısı için kendi egemenliğimizi ve stratejilerimizi ikinci planda tutuyoruz. İşte böyle yükseliyoruz.

Birlikte büyüyoruz.

İşbirliğimiz dikkatli, pragmatik ve çözüm odaklıdır. Fakat her şeyden önce iş ilişkilerimizde ve birbirimizle olan ilişkilerimizde saygıyı, konsantrasyonu ve minneti esas alıyoruz. Ortak yönergeler, kararlarımız için destek sağlar ve işbirliğini düzenler. Yönergeler yeniden değerlendirilebilir ve bunlara uymamak başlangıçta başarıyı bile mümkün kılabilir. Ancak bu kararı yalnızca iş birimi ve Grubun menfaati için Yönetici Ortaklarla birlikte alıyoruz. Yalnızca birlikte büyüyebiliriz

Şampiyon olmak

Birbirimizden öğreniriz ve bize yakın olan ortakların dahil olmasıyla, müşterilerimizden, meslektaşlarımızdan ve tedarikçilerimizden öğreniriz. Etkin bir biçimde dinlediğimiz, ürün ve hizmetlerimizi gözden geçirdiğimiz ve sürekli olarak optimize ettiğimiz ve müşterilerimizin isteklerini çözümlerimizle birleştirdiğimiz için sürekli gelişiyoruz. Müşterilerimiz için değerli, uzun vadeli ortaklarız. Ve bu sayede kendi iş alanımızda şampiyonuz.

Bir grup olarak daha fazla büyümek

Ortak vizyonumuz, tüm ortaklarımız ile birlikte ROBUR’u kalite ve yenilik açısından lider endüstriyel hizmet sağlayıcısı haline getirmektir. Bu hedef tutumumuzu tanımlar ve tüm kararlarımız için yol gösterici ilkedir. Vizyonumuz iç büyümenin arkasındaki itici güçtür ve yeni ortakların entegrasyonu yoluyla Grubun daha fazla büyümesi için hızlandırıcı bir faktördür. Müşteriler için hizmet portföyümüzü daha iyi hale getiren ve kendi gelişimimiz için ilham veren ortaklar. Böylece herkes büyüyebilir.

Yönetim ilkeleri

Katılım, minnettarlık, güven, şeffaflık: ROBUR yönetim ilkeleri

Meslektaşlarımıza bağlıyız ve başarıyı teşvik ederiz. Yalnızca kısa vadeli ekonomik sonuçlar için değil, uzun vadeli hedefler ve vizyonlar için güvenilir uyum ve odak sunarız.

Birbirimize karşı adil ve son derece saygılı davranırız. Açık, dürüst ve zamanında yapıcı geri bildirimler sağlarız. Birbirimizi etkin biçimde dinler ve karşılıklı saygılı iletişim kurarız. Hatalardan öğrenmeye dayalı bir dünya görüşüyle yapıcı bir kültür çatışması oluştururuz.

Kurumsal sınırlar içinde iş ağı geliştirmeyi destekleriz. Bunu yaparken, bireyin kendi şirketimizin ötesinde etkisini teşvik ederiz. Temel ilkemize göre önemli olan şey pozisyon değil, etkidir. Etkisi olmayan pozisyonlar başarıya ket vurur.

Tüm ilgili rasyonel ve sezgisel bilgileri tartarız ve kararları şeffaf bir şekilde gerekçelendiririz. Bu, kararların kalitesini artırır ve kabul edilmesine destek olur.

Hizmet ilkeleri

Müşteri odaklıyız

Müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın ihtiyaçlarını yaptığımız her şeyin merkezine koyarız.
Sürekli iyileştirmeler ve yeni çözümler ararız.
İşimizin kalitesiyle değer yaratırız.

Uzun vadede güvenle ve başarıyla hareket ederiz.

Meslektaşlarımızın güvenliğiyle birlikte müşterilerimizin sistemlerinin güvenliliğini işimizin temeline koyarız.
Bir projenin yalnızca kısa vadeli başarısını görmek için değil aynı zamanda uzun vadede müşterilerimizle başarı, güven ve ortaklık içinde çalışmayı arzu ederiz.
Çalışanlarımızın yaratıcılığı, enerjisi ve deneyimi başarımızın temelini oluşturur.

Etik ve sosyal biçimde çalışıyoruz

Etik ilkeler gereğince uluslararası anlaşma ve standartlara uygun olarak hareket ederiz.
Müşterilerimize, meslektaşlarımıza ve iş ortaklarımıza sadık ve adil bir şekilde davranırız.
Topluma ve çevreye karşı sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

Tutkulu ve ileri görüşlüyüz

Müşterilerimize zaman ve maliyetten tasarruf sağlayan birinci sınıf hizmet sunabilmek için çok çeşitli endüstriyel teknolojilerle hakimiz.
Teknolojik yeniliklere ve istikrarlı başarıya olan tutkumuzun bir nedeni var; geleceğe merak duyuyoruz ve onu şekillendirmede aktif bir rol oynamak istiyoruz.

ROBUR Hizmet Uygulaması

ROBUR’a şimdi iOS veya Android tabletinizden ulaşarak tek tıkla bilgi ve hizmeti bir araya getirebilirsiniz.